e-Coaching

Wat is e-Coaching?

e-Coaching is online coaching. Online coaching kent verschillende vormen zoals coaching via mail, sms, skype, telefoon en chat. De e-coaching die ik doe is hoofdzakelijk coaching via de mail.

Waarom e-Coaching:

e-Coaching is een waardevolle aanvulling op of vervanging van face-to-face gesprekken. Voordeel is o.a. het frequente contact tussen jou en mij (gemiddeld 2x per week). Hierdoor ontstaat een levendige interactie en wordt je betrokkenheid bij het coachtraject vergroot. Je kunt op elk gewenst moment via de mail contact met mij zoeken zonder een afspraak te maken of ergens heen te reizen. Als er dus bijvoorbeeld iets raakt of gebeurt wat met de coaching te maken heeft, kun je meteen je verhaal kwijt in de mail i.p.v. te moeten wachten tot de volgende afspraak.

Een ander voordeel van e-coaching is dat schrijven een reflecterende werking heeft. Schrijven dwingt je om je gedachten te ordenen, te verhelderen en verduidelijken. Letterlijk je gedachten op een rijtje zetten dus. Het geeft je meer inzicht maar ook meer orde in de chaos van een probleem.

En verder:

  • Je kunt op elk moment van de dag of nacht via mail contact met mij maken. Dit maakt dat makkelijk het gevoel ontstaat dat ik als het ware echt op elk gewenst moment aanwezig ben en directer meeloop in je ontwikkeltraject.
  • Gemiddeld zijn de kosten voor e-coaching lager, omdat er geen reistijd nodig is van jou of mij en er geen ruimte gehuurd hoeft te worden.
  • Het is een vorm van coaching die tijd- en plaats onafhankelijk is. Een vorm van coaching waarbij het niets uitmaakt of je in het zelfde land of zelfs zelfde tijdzone bent als ik.
  • Coaching via de mail kan een uitkomst zijn voor iedereen die een druk en onregelmatig leven heeft (alhoewel dit soms juist een indicatie kan zijn om wél tijd vrij te maken voor face-to-face coaching…).
  • De anonimiteit van het mailen geeft veiligheid en maakt het soms makkelijker sneller echt open te zijn over wat er speelt.

Gemiddeld is er in een e-coach traject 2x per week mailcontact tussen ons. De contactfrequentie ligt dus veel hoger dan bij face-to-face coaching. De doorlooptijd van een coachtraject is afhankelijk van jouw vraag en mogelijkheden.

Soms zal ik in een online coachtraject als interventie een belafspraak of face-to-face gesprek inzetten, als ik denk dat dat helpend is voor je leervraag.

Klik hier voor een introductiefilmpje over online coaching. (Notabene: de in dit filmpje genoemde coachcampus is inmiddels vervangen door een nieuw beveiligd platform, Pluform).