Veel werkstress op de werkvloer

20 februari 2017

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Maar liefst 40% van de werknemers ervaart structureel werkstress door een te hoge werkdruk en een verstoorde werk- en privébalans. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out en ander (stressgerelateerd) verzuim.

Achter de feiten aan

In een onderzoek van Schouten & Nelissen geeft de helft van de respondenten (54%) aan het gevoel te hebben steeds achter de feiten aan te lopen, hoe hard zij ook werken. Een derde van heeft moeite om het werk ’s avonds van zich af te zetten. Hiermee lopen ze het risico om opgebrand te raken, met alle gevolgen van dien. 41% van de medewerkers heeft de afgelopen 12 maanden verzuimd, slechts 14% is vitaal en maar liefst 30% van de medewerkers loopt het risico op een burn-out.

Vicieuze cirkel

Jessica van Wingerden is directeur van Schouten Research. Zij vertelt over de uitkomsten van het onderzoek: ‘Werkstress wordt mede veroorzaakt door een te hoge werkdruk en een onevenwichtige werk-privébalans. 32% van de medewerkers geeft aan dat hun privéleven onder druk staat door het werk. Ruim driekwart (78%) werkt structureel over en bijna een kwart (24%) werkt twintig uur per maand extra om het werk af te krijgen. Medewerkers die veel uren werken en het werk thuis niet los kunnen laten, herstellen onvoldoende om de volgende dag weer energiek en met een volle accu de werkdag te starten. De accu loopt daardoor feitelijk langzaam steeds verder leeg, wat het lastig maakt om optimaal te kunnen presteren. Medewerkers komen daardoor steeds meer in een “energiebesparende modus”.

Balans

Volgens Van Wingerden tonen de uitkomsten van het onderzoek dat er nog veel te winnen is in het verbeteren van de werk-privébalans en de vitaliteit van medewerkers. ‘Het is zaak dat organisaties en hun leidinggevenden een goede balans stimuleren en faciliteren zodat de vitaliteit van medewerkers -die vanuit een goede werk-privébalans met passie en energie werken- verbetert. Het faciliteren van die balans start met voorbeeldgedrag en dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden. Leidinggevenden die daarbij vanuit hun voorbeeldfunctie laten zien hoe zij zelf de balans bewaren, stimuleren en inspireren medewerkers om ook zelf meer regie op balans te nemen. Een goede balans in het werk draagt niet alleen bij aan duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van medewerkers, maar verbetert ook de creativiteit, innovatiekracht en prestaties van organisaties.’

Schouten Nelissen maakte een mooie infographic van de resultaten van het onderzoek.